Indre styrke

Kunstmaleri på lærred 30 x 40 cm

Stående malerier (4)